OFERTA

Oferujemy następujące metody bezwykopowe:przewierty poziome i sterowane:

 • umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak na przykład jezdnia, rzeka, utwardzony plac czy torowisko,
 • wyeliminowane zostają zakłócenia w ruchu pieszym i drogowym, a realizacja prac przebiega znacznie szybciej,
 • niewielkie rozmiary wiertnic sprawiają, iż można wykorzystywać je praktycznie w każdych warunkach terenowych,
 • system sterowania i kontroli przewiertu umożliwia dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac.

przeciski metodą rozpierania gruntu  (rozpychanie ziemi na wymiar wtłaczanych drągów przeciskowych):

 • gleba nie jest odbierana, lecz zagęszczana w miarę wzrostu objętości otworu,
 • małe gabaryty urządzenia sprawiają, iż ustawienie urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej.

Zalety technologii bezwykopowych:

 • brak konieczności niszczenia nawierzchni dróg oraz kosztownego przywracania pierwotnego stanu,
 • brak potrzeby wstrzymywania ruchu ulicznego i torowego,
 • brak hałasu typowego dla robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu,
 • atrakcyjna cena w porównaniu do tradycyjnych metod,
 • minimalizacja robót ziemnych,
 • ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • przeciski i przewierty pod drogami,
 • uzbrojenie terenu (sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne),
 • roboty sanitarne, wodnokanalizacyjne i C.O.,
 • szybką i ekonomiczną metodę bezwykopkowego układania rur i kabli na krótkich odcinkach,
 • wykonywanie przyłączy kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, telewizyjnych oraz rur instalacji gazowych czy wodnych,
 • wykonywanie przejść pod drogami oraz prac przy przyłączach do budynków rur, kabli itp.,
 • wykonywanie przejść pod drogami, torami oraz przyłączy do budynków,
 • usuwanie starych rur przy jednoczesnym układaniu nowych,
 • wbijanie rur nawet na minimalnych głębokościach,
 • wbijanie rur stalowych poziomo, do śr. 700 mm,
 • wbijanie rur pod drogami, trasami kolejowymi, przejścia pod rzekami,
 • zgrzewanie rur PE do śr. 250 mm.

Pracujemy na urządzeniach firmy Tracto-Technik do wbijania rur, wiertnicami poziomymi, przeciskami od 159 mm do 700 mm, sprężarkami śrubowymi CompAir. Nasza firma gwarantuje terminowe i solidne wykonanie wszelkich robót.